De wetenschappelijke evaluatie van het SHIFT-project wordt geleid door een ervaren team van academische onderzoekers aan de universiteit van Chichester in het Verenigd Koninkrijk.

Ons team bestaat uit:

Dr. Ian Tyndall (SHIFT Project Manager, Chichester)

Dr. Ian Tyndall is een cognitief-gedragswetenschappelijk psycholoog in het Departement Psychologie binnen het Instituut voor Onderwijs van de Universiteit van Chichester. Zijn lectoraat en onderzoeksgebieden omvatten een breed spectrum van empirisch onderzoek rond cognitieve basisprocessen, gedragsanalyse, en klinische psychologische toepassingen. Ian is projectmanager van het SHIFT evaluatie team van de Universiteit van Chichester.

Victoria Giacomelli (Onderzoeksassistent, SHIFT-project, Chichester)

Victoria Giacomelli is onderzoeksassistent ‘Gezondheid en Welzijn’ voor het SHIFT-project. Victoria is afgestudeerd aan de Universiteit van Portsmouth met een Master in gezondheidspsychologie en heeft ervaring met onderzoek en interventieontwerp en -evaluatie. Haar werk ondersteunt de dagelijkse uitvoering van de evaluatie van het SHIFT-model voor seksuele gezondheid en welzijn.

Isabelle Ball (Onderzoeksassistent, SHIFT-project, Chichester)

Isabelle Ball is onderzoeksassistent binnen het SHIFT-project, docent psychologie en promovenda. Isabelle doceert aan de afdeling ‘Psychologie’ binnen het Instituut voor Onderwijs van de Universiteit van Chichester. Ze voert haar promotie onderzoek naar overgangservaringen van universiteitsstudenten. Izzy ondersteunt de dagelijkse werking van de evaluatie van het SHIFT-model voor seksuele gezondheid en welzijn.

Professor Antonina Pereira (Universiteit van Chichester) 

Dr. Moitree Banerjee (Universiteit van Chichester)

Dr. Ruth Lowry (Universiteit van Essex)

Links naar project resultaten, gegevens, publicaties en rapporten zijn hieronder te vinden. Eerst worden de fasen in de ontwikkeling van het SHIFT-model van seksuele gezondheid en welzijn geschetst.

Behoefteanalyse en in kaart brengen van de krachten van de gemeenschap (‘Community asset mapping)

Er werd een uitgebreide behoefteanalyse uitgevoerd bij de SHIFT-populatie, waarbij gebruik werd gemaakt van een reeks enquêtes, focusgroepen en interviews (Link naar de resultaten hier). Hieruit kwamen vier hoofdthema's naar voren die steeds weer terugkwamen:

Kennis:  De respondenten meldden een gebrek aan diepgaande kennis bij gezondheidswerkers, wat suggereert dat gezondheidswerkers en het bredere personeelsbestand die zich met 45-plussers bezighouden, een aangepaste opleiding moeten krijgen. Bovendien meldden de deelnemers een gebrek aan gezondheidscontroles in kader van hun seksuele gezondheid, wat zou kunnen wijzen op een goede seksuele gezondheid, maar ook op een gebrek aan kennis over soa's en de noodzaak van seksuele gezondheidscontroles.

Hoe kan SHIFT de beperkte kennis rond seksuele gezondheid verbeteren, zowel bij de algemene bevolking van 45 jaar en ouder, als bij gezondheidswerkers die weinig ervaring op dit gebied hebben?

Bewustzijn: Een hoog percentage van de respondenten wist niet waar dienstverlening rond seksuele gezondheid te verkrijgen is. Daarbij was er ook een gebrek aan kennis over de risico's voor 45-plussers en waarom (gezondheids)controles mogelijk nodig zouden kunnen zijn.

Hoe kan het SHIFT-project de informatie en communicatie over seksuele gezondheid en welzijn aan mensen van 45 jaar en ouder verbeteren?

Toegang:  Een belangrijke belemmering voor de toegang tot seksuele dienstverlening was de beperkte beschikbaarheid van de dienstverlening en de kosten (in bepaalde gebieden in de regio van het project).

Hoe kan het SHIFT-project de toegang tot informatie en diensten verbeteren om een goede seksuele gezondheid en welzijn te ondersteunen?

Stigma: De deelnemers erkenden de noodzaak om meer open gesprekken rond seksuele gezondheid te voeren en de dwingende noodzaak om stigmabeperkende strategieën in het SHIFT-model te integreren. Beide met het oog op het kunnen aanvaarden dat seksuele gezondheid en welzijn een onderdeel is van de algemene gezondheid en de bereidheid om diensten te raadplegen te verhogen.

Hoe kan het SHIFT-project helpen om het stigma rond praten over seksuele gezondheid en welzijn te verminderen en het aanvaarden van seksuele gezondheid als een belangrijk deel van de algemene gezondheid en het welzijn van een persoon te verhogen?

Ontwikkeling van het model

De bevindingen van de behoefteanalyse werden gebruikt als basis voor de ontwikkeling van het SHIFT-model voor seksuele gezondheid. Dit model werd samen met de partners van het SHIFT-project ontwikkeld tijdens een reeks internationale bijeenkomsten. Het resultaat was een SHIFT-model voor seksuele gezondheid, gebaseerd op de domeinen van het COM-B-model (Capaciteit, Gelegenheid, Motivatie en Gedrag). Het model werd gebruikt als basis voor de interventies van het project. Deze werden uitgetest bij 45-plussers en specifiek bij sociaaleconomische minderheden.

Ontwikkeling van het model

Evaluatie van het model

Het SHIFT-model voor seksuele gezondheid wordt momenteel geëvalueerd met behulp van het APEASE-raamwerk (Michie, Atkins & West, 2014). Deze mixed-method (kwalitatief en kwantitatief) multi-level benadering zal gebruik maken van een verscheidenheid aan methoden om bewijs te leveren omtrent de Betaalbaarheid, Uitvoerbaarheid, Effectiviteit, Aanvaardbaarheid, Neveneffecten en Rechtvaardigheid van het model met behulp van:

 • Interviews
 • Enquêtes
 • Observatiegegevens
 • Analytische gegevens
 • Nationale en klinische gegevens

De bevindingen van de evaluatie zullen in november 2022 worden gerapporteerd op de SHIFT-eindconferentie in Den Haag, Nederland, waarna een definitief projectevaluatierapport begin 2023 zal volgen.

Onderzoeksresultaten

Het evaluatieteam werkt aan academische onderzoeksresultaten op basis van de verzamelde gegevens uit het SHIFT project. Recente publicaties omvatten een ‘Scoping Review’ omtrent seksuele gezondheidsinterventies voor oudere volwassenen (LINK naar review hier). Samengevat rapporteert die dat het gebruik van alternatieve communicatie methoden naast het opnemen van gedragsmatige en cognitieve maatregelen (bv. condoomgebruik en waargenomen stigma) de sleutel zijn tot interventies op maat voor deze populatie die vaak over het hoofd wordt gezien.

Andere onderzoeksresultaten uit het project zijn:

 • Tyndall, I., Hartland, T., Banerjee, M., Giacomelli, V., Ball, I., Churchill, S., Pereira, A., & Lowry, R. (2022). Tailoring sexual health interventions for middle-aged and older adults, including vulnerable populations: A Scoping Review. International Journal of Sexual Health.
 • Report of the SHIFT EU Interreg 2Seas Region Project: The Barriers and Facilitators of Sexual Health and Wellbeing for Over 45s Who Face One or More Socioeconomic Disadvantage. — February 2021
 • Report of the SHIFT EU Interreg 2Seas Region Project: The Barriers and Facilitators of Sexual Health and Wellbeing for Over 45s — November 2020
 • Report of the SHIFT EU Interreg 2Seas Region Project Survey of Needs, Awareness, Knowledge, Access and Attitudes Toward Sexual Health Wellbeing and Services in Over-45s— July 2020
 • Report of the SHIFT EU Interreg 2Seas Region Project Survey of Needs, Awareness and Attitudes Toward Sexual Health Among Adults Over the Age of 45 who Experience Socioeconomic Disadvantage — July 2020

Het SHIFT evaluatieteam heeft evenzeer op verschillende conferenties resultaten gedeeld:

 • Giacomelli, V., Ball, I., Tyndall, I., & Lowry, R. Development of a COM-B based sexual health model for mid-life and older adults. Poster presented at the British Psychological Society Division for Health Psychology Conference (28-29th June, 2022), Bristol, UK. Winner of Best Poster Award.
 • Giacomelli, V., Ball, I., Tyndall, I., & Lowry, R. Development of a COM-B based sexual health model for mid-life and older adults. Poster presented at the European Health Psychology Society Conference (23rd – 27th August, 2022), Bratislava, Slovakia.
 • Giacomelli, V., Ball, I., Tyndall, I., & Lowry, R. Development of a COM-B based sexual health model for mid-life and older adults. Poster presented at the University of Chichester Research Conference (11th- 12th July, 2022), Chichester, UK.

Andere relevante onderzoeken

Privacybeleid | kentcht.nhs.uk

Dit project heeft financiering ontvangen van het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder subsidiecontract nr. 2S06-031 SHIFT.

Auteursrechten © Kent Community Health NHS Foundation Trust